Πιστοποιητικά & Διακρίσεις

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ, στοχεύουμε στην αδιάκοπη βελτίωση και αναβάθμιση, τόσο των προϊόντων μας όσο και των διαδικασιών και μεθόδων μας.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας να συμβαδίζουμε με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες για την παραγωγή προϊόντων, υλικών, μεθόδων παγκοσμίας κλάσης. Επιπλέον, η εταιρεία πιστοποιείται για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ είμαστε πιστοποιημένοι με το ΙSO 14001:2004 αποδεικνύοντας την οικολογική επιχειρηματική συνείδησή μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας για διαρκή μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Εξ ου, εφαρμόζουμε «πράσινες» τακτικές και μεθόδους, σε όλο το εύρος των διαδικασιών μας.

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ είμαστε πιστοποιημένοι με το ΙSO 18001:2004, το οποίο αφορά στην Αφάλεια και στην Υγεία των εργαζομένων, τόσο εντός των εγκαστάσεων όσο και κατά τη διάρκεια εξωτερικών τοποθετήσεων εντός & εκτός Ελλάδας.

Οι συνθήκες εργασίας στην Πάφος ΑΒΕΕ βαθμολογήθηκαν με 97% από το διεθνή οργανισμό αξιολόγησης ASIA INSPECTOR, αναδεικνύοντας την προσήλωση της εταιρίας στην παροχή συνθηκών εργασίας που εξασφαλίζουν στην Ασφάλεια και στην Υγεία των εργαζομένων.

Η ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ έχει πιστοποιηθεί το 2014 με το Workplace Condition Assessment award της INTERTEK.

Η Πάφος ΑΒΕΕ διαθέτει FSC – Πρότυπο Πιστοποίησης για Χρήση Ξυλείας απο Πιστοποιημένα Ελεγχόμενα Δάση, σταθερή στην υπόσχεσή της για έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της.