Μεζονέτα στο Φάληρο,
Αθήνα

Κατασκευαστικός σχεδιασμός,κατασκευή & τοποθέτηση επίπλων: Πάφος ΑΒΕΕ
Αρχιτεκτονικό γραφείο: ESE Studio

Έτος κατασκευής: 2012

Δείτε σχετικά έργα.