Εκθεσιακό περίπτερο ΚΟΡΡΕΣ 2015

Κατασκευαστικός σχεδιασμός, Kατασκευή & Τοποθέτηση επίπλων: Πάφος ΑΒΕΕ
Tα σχέδια εκπονήθηκαν από τον πελάτη.

Έτος κατασκευής: 2015

Δείτε σχετικά έργα.