Κατοικία στην Πολιτεία,
Αθήνα

Κατασκευαστικός σχεδιασμός,κατασκευή & τοποθέτηση επίπλων: Πάφος ΑΒΕΕ
Κατασκευαστική Εταιρία : T Constructions -Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
Αρχιτεκτονικό γραφείο: PND – panos.nikolaidis.design
Σχεδιασμός επίπλων : BLOSSOM PEOPLE & SPACES

Έτος κατασκευής : 2015

Δείτε σχετικά έργα.