Κατοικία στο Λονδίνο

Κατασκευαστικός σχεδιασμός,κατασκευή & τοποθέτηση επίπλων: Πάφος ΑΒΕΕ
Αρχιτεκτονικό γραφείο: KSTUDIO

Έτος κατασκευής: 2015

Δείτε σχετικά έργα.