Γραφεία VNK Capital
Λ. Kηφισίας, Αθήνα

Κατασκευαστικός σχεδιασμός, Kατασκευή & Τοποθέτηση επίπλων: Πάφος ΑΒΕΕ
Κατασκευαστική Εταιρία : T Constructions -Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
Αρχιτεκτονικό γραφείο: PND – panos.nikolaidis.design
Σχεδιασμός επίπλωσης : BLOSSOM people & spaces

Έτος κατασκευής : 2016

Δείτε σχετικά έργα.