Πιστοποιητικά & Διακρίσεις

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ, στοχεύουμε στην αδιάκοπη βελτίωση και αναβάθμιση, τόσο των προϊόντων και υπηρεσιών μας όσο και των διαδικασιών και μεθόδων μας.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας να συμβαδίζουμε με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, την επεξεργασία υλικών, τη βελτιστοποίηση διαδικασιών. Επιπλέον, η εταιρεία πιστοποιείται για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ είμαστε πιστοποιημένοι με το ΙSO 14001:2004 αποδεικνύοντας την οικολογική συνείδησή μας. Είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο μας για διαρκή μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε «πράσινες» τακτικές και μεθόδους, σε όλο το εύρος των διαδικασιών μας.

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ είμαστε πιστοποιημένοι με το OHSAS 18001:2007 , το οποίο αφορά στην Ασφάλεια και στην Υγεία των εργαζομένων, τόσο εντός των εγκαταστάσεων όσο και κατά τη διάρκεια εξωτερικών τοποθετήσεων εντός & εκτός Ελλάδας.

Οι συνθήκες εργασίας στην Πάφος ΑΒΕΕ βαθμολογήθηκαν με 9,3/10 από το διεθνή οργανισμό αξιολόγησης ASIA INSPECTOR, αναδεικνύοντας την προσήλωση της εταιρίας στην παροχή συνθηκών εργασίας που εξασφαλίζουν την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων.

Η ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ έχει πιστοποιηθεί από το 2014 με το Workplace Condition Assessment award της INTERTEK.

Η Πάφος ΑΒΕΕ διαθέτει FSC® – Πρότυπο Πιστοποίησης για Χρήση Ξυλείας από Πιστοποιημένα Ελεγχόμενα Δάση, σταθερή στην δέσμευση της για έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο ανάπτυξη, εφαρμόζοντας παράλληλα ορθές πρακτικές σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της.