Τα τμήματά μας

Η λειτουργία μας στην Πάφος ΑΒΕΕ οδηγείται και βασίζεται στην ομαδικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας, με τη χρήση ERP (Enterprise Resource Planning) Software.

Στην προκειμένη, η εταιρεία μας διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό 110 ατόμων, οι οποίοι εργάζονται στα παρακάτω τμήματα:

 • Κατασκευαστικός Σχεδιασμός (Technical development / Autodesk Auto AD & Top Solid)
 • Κοστολόγηση Προσφορών / Διαχείριση Πελατών
 • Διαχείριση Έργων
 • Συντονισμός Έργων
 • Συντονισμός Παραγωγής
 • Γραμμή Παραγωγής
 • Χειρισμός Μηχανημάτων Ξύλου
 • Ψηφιακές / Laser Εκτυπώσεις
 • Βαφείο
 • Επεξεργασία Μετάλλων
 • Τμήμα Συσκευασίας
 • Ποιοτικός Έλεγχος
 • Μεταφορά/Διανομή
 • Τοποθέτηση/Εγκατάσταση
 • Τμήμα Συντήρησης Μηχανικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Λογιστήριο & Ανθρώπινο Δυναμικό

Κατασκευαστικός Σχεδιασμός
( Autodesk Auto AD & Top Solid)

Κοστολόγηση Προσφορών / Διαχείριση Πελατών

Διαχείριση Έργων

Συντονισμός Έργων

Συντονισμός Παραγωγής

Γραμμή Παραγωγής

Χειρισμός Μηχανημάτων Ξύλου

Ψηφιακές / Laser Εκτυπώσεις

Βαφείο

Επεξεργασία Μετάλλων

Τμήμα Συσκευασίας

Ποιοτικός Έλεγχος

Μεταφορά/Διανομή

Τοποθέτηση/Εγκατάσταση

Τμήμα Συντήρησης Μηχανικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Λογιστήριο & Ανθρώπινο Δυναμικό

Δείτε φωτογραφίες του εργοστασίου μας.