Βeach Bar KOA

Κατασκευαστικός σχεδιασμός,κατασκευή & τοποθέτηση επίπλων : Πάφος ΑΒΕΕ
Τα σχέδια εκπονήθηκαν από τους ιδιοκτήτες.

Έτος κατασκευής : 2013

Δείτε σχετικά έργα.