Οι υπηρεσίες μας.

Κατασκευαστικό Σχέδιο

Το σχεδιαστικό τμήμα της εταιρίας εκτελεί το αρχικό και σημαντικότερο βήμα της κατασκευής ενός επίπλου, τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Το τελικό και προς υλοποίηση σχέδιο επανασχεδιάζεται βάση της αυτοματοποίησης της παραγωγής στοχεύοντας σε ελαχιστοποίηση κόστους και χρόνου καθώς και σε βελτιστοποίηση ποιότητας.

Παραγωγή

Το τμήμα διαχείρισης παραγωγής αναθέτει τις ανάλογες δραστηριότητες στα διάφορα τμήματα της παραγωγικής μονάδας. Σε συνδυασμό με τις αυτοματοποιημένες μηχανές, εξειδικευμένοι τεχνίτες υλοποιούν τα τελικά σχέδια κάθε project. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής διεξάγεται ποιοτικός έλεγχος, μεμονωμένα σε κάθε έπιπλο, σύμφωνα με τα υψηλά standard της εταιρίας. Η φάση του ποιοτικού ελέγχου αποτελεί απαραίτητη διεργασία για να παραδοθεί ένα έργο.

Μεταφορά

Το τμήμα μεταφοράς και παράδοσης είναι υπεύθυνο τη συσκευασία και αποθήκευση των επίπλων σε οργανωμένο χώρο. Έπειτα, αξιοποιώντας ένα σύγχρονο δίκτυο διανομής, τα έπιπλα φτάνουν στον τελικό παραλήπτη, σε άριστη κατάσταση, με την εγγύηση ποιότητας της ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ.

Τοποθέτηση

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, εξειδικευμένοι τεχνίτες και ξυλουργοί αναλαμβάνουν τη συναρμολόγηση και τοποθέτηση των επίπλων στον χώρο που τους υποδεικνύεται από τους πελάτες. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για παραδόσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υποστήριξη πωλήσεων
Οικονομικές προσφορές
Διαχείριση έργων
Βιομηχανικός σχεδιασμός & ανάλυση
Διαχείριση παραγωγής
Μηχανές επεξεργασίας ξύλου
Μοντάρισμα επίπλων
Βαφείο
Κατασκευές Plexiglas και Corian
Κατασκευή μεταλλικών και ανοξείδωτων προϊόντων
Ψηφιακές εκτυπώσεις
Κοπή και χάραξη με laser
Διαχείριση εξαρτημάτων
Ποιοτικός έλεγχος
Συσκευασία και αποθήκευση έτοιμων επίπλων
Μεταφορά και παράδοση
Τοποθέτηση στον εγκεκριμένο χώρο